PH41-210-420

 

 

Ghi chú:

TYPE: Loại
EFFECT WIDTH: Chiều rộng hiệu ứng
FEEDING WIDTH: Chiều rộng mở rộng
THICKNESS: Độ dày
SECTION INERTIA: Mômen quán tính
SECTION RESISTANC: Mômen kháng uốn